Danas slavimo:

Vaši

dojmovi

Sporti

on facebook

Prijava

za upis
arrowNaslovna>Prijava_Kros
Prijava za kros

Prijava na natjecanje - TRKOM KROZ ŠUMU

 
Ime djeteta
Prezime djeteta
Datum rođenja djeteta
Dijete pohađa
DV

Unijeti naziv i adresu DV/OŠ
Razred OŠ (1,2,3,4)
Spol
M
Ž
Kontakt broj roditelja/mob
Email kontakt roditelja
Uvjeti prijave
Podaci navedeni u prijavi služe za svrstavanje djece u grupe po starosnoj dobi.
Na rang listama natjecanja biti će objavljeno ime i prezime djeteta i godina rođenja.
 
MathGuard sigurnosno pitanje

8      QBP   
6 T  8  M W  8OP
1Y5  L1A  M 7   
 C  T  1 7  P14
 9     6S6   
 

Športska škola Sporti