Danas slavimo:

Vaši

dojmovi

Sporti

on facebook

Prijava

za upis
arrowNaslovna>Prijava_Kros
Prijava za kros

Prijava na natjecanje - TRKOM KROZ ŠUMU

 
Ime djeteta
Prezime djeteta
Datum rođenja djeteta
Dijete pohađa
DV

Unijeti naziv i adresu DV/OŠ
Razred OŠ (1,2,3,4)
Spol
M
Ž
Kontakt broj roditelja/mob
Email kontakt roditelja
Uvjeti prijave
Podaci navedeni u prijavi služe za svrstavanje djece u grupe po starosnoj dobi.
Na rang listama natjecanja biti će objavljeno ime i prezime djeteta i godina rođenja.
 
MathGuard sigurnosno pitanje

L7J     PGU   
I   G  9 X  AOY
MDX  DY6  4 T   
A D  X  U 2  9R9
21F     6MS   
 

Športska škola Sporti