Danas slavimo:

Vaši

dojmovi

Sporti

on facebook

Prijava

za upis
arrowNaslovna >SPORTSKA ŠKOLA>Općenito o sp. obuci
Općenito o sp. obuci

 
SELEKCIJA U SPORTU

Proces selekcije potencijalnih vrhunskih športaša višekratna je aktivnost koju čine: 

   - prirodna selekcija 
   - športska selekcija 

Sustav usmjerenja: od 6. do 10,11., godine života 
Postupak je za selekciju nadarene djece općenito za šport. Sustav usmjerenja treba početi dovoljno rano, od trenutka kada je moguće s visokom pouzdanošću utvrditi nazočnost sposobnosti i osobina djece. U okviru univerzalne športske škole Sporti, dijete se uključuje u različite športske aktivnosti, i trenira skupinu športskih disciplina definiranih programom rada. 

Sustav izbora: od 10,11., do 14, 15., godine života 
Postupak je za selekciju nadarenih pojedinaca za najviša športska dostignuća u određenoj športskoj disciplini. Izbor djece temelji se na sličnosti djetetova antropološkog profila s onim dimenzijama koje čine strukturu jednadžbe specifikacije športske discipline te na izračunavanju učinkovitih športskih rezultata koje pojedinac može ostvariti u budućnosti. S praktične strane gledišta uvijek treba uzimati u obzir parametre kronološke i biološke dobi. Za sigurnost ispravne selekcije bitno je utvrditi tempo biološkog razvoja potencijalnih vrhunskih sportaša.


TEMELJNA PRAVILA TRENINGA DJECE

Otkrivanje i razvoj športskih talenata provodi se stalnom selekcijom djece u univerzalnim športskim školama kroz aktivnosti
- za svako dijete potrebno je pronaći „pravi“ šport 
- proces športske pripreme djece i mladeži potrebno je uskladiti s kronološkim i biološkim značajkama dobi 
- učenje i ponavljanje kroz više razvojnih stupnjeva (stupnjevi dugoročne športske pripreme) 
- potrebno je razviti naviku upornog, trajnog učenja i vježbanja 
- svaku vježbu korisno je što više ponavljati


ČIMBENICI USPJEŠNOSTI SPORTSKE KARIJERE

Trener je sekundarna ličnost a u karakteristike dobrog trenera svrstavaju se: 
- visoki nivo trenerskog znanja 
- sposobnost individualnog rada 
- predviđanje rezultata 
- dugoročno planiranje 
- kratkoročno planiranje 

Obitelj koja svojim odnosom prema djetetu-športašu potiče njegove talente a podupire njegovo sudjelovanje u procesu treninga i natjecanja kroz: 
- dgovarajuće životne uvjete (odgoj, prehrana, stanovanje) 
- odgovarajuću psihološku potporu 
- osiguravanje odgovarajućih materijalnih i drugih uvjeta treninga i natjecanja 

Škola koja također omogućava djetetovo uspješno bavljenje športom kroz: 
- prikladan režim školovanja 
- odgovarajuće radno opterećenje 
- potporu u nadoknađivanju propuštenog rada treninga i natjecanja 
- opće razredno i školsko ozračje koje podupire iskazivanje sposobnosti 

Društvena sredina koja poštuje i prihvaća djetetovo bavljenje športom te pozitivno vrednuje njegove sposobnosti i osobine u kojima dijete može zadovoljiti svoju potrebu za pripadanjem i poštovanjem, unatoč svojoj različitosti te u kojem dijete može zadovoljiti svoje interese i potrebe koje ne može zadovoljiti u športskoj školi/klubu. 

Športska škola/klub

Općenito o sp. obuci