Danas slavimo:

Vaši

dojmovi

Sporti

on facebook

Prijava

za upis
arrowNaslovna >SPORTSKA ŠKOLA>Praćenje i provjeravanje sposobnosti djeteta
Praćenje i provjeravanje sposobnosti djeteta

 
Praćenje i provjeravanje djetetovih sposobnosti i mogućnosti provodi se s ciljem unapređenja zdravlja, optimalnog razvoja osobina i sposobnosti, i u svrhu usvajanja teorijskih i motoričkih znanja važnih u svakodnevnom životu i urgentnim situacijama kao i osiguravanje primjerenih odgojnih učinaka.

Konkretnije, da bismo putem tjelesnog vježbanja u formi igre mogli sigurno i djelotvorno utjecati na cjelokupnu ličnost djeteta, potrebno ga je stalno promatrati i vrednovati.


Tijekom godine provodi se tri puta provjeravanja

1.Inicijalno ili početno provjeravanje: provodi se na početku školske godine radi utvrđivanja aktualnog odnosno postojećeg stanja djeteta, a dobiveni podaci služe kao osnova za programiranje rada.

2. Tranzitivno ili periodično provjeravanje: provodi se 2-3 mjeseca nakon inicijalnog provjeravanja a u svrhu utvrđivanja rezultata provedbe planiranog programa i utvrđivanja napretka djeteta.

3. Finalno ili završno provjeravanje: provodi se na kraju određenog razdoblja koje je kod nas povezano s odlaskom djece na ljetne praznike a prije Dječjih sportskih igara u svibnju.SADRŽAJ PRAĆENJA I PROVJERAVANJA

U tjelesno i zdravstvenoj kulturi potrebno je obuhvatiti: stanje zdravlja, antropološka obilježja (motorička znanja, motorička postignuća i odgojne učinke rada: ne provjeravamo, jer ih svemu prvo trebamo naučiti).

Samo praćenje i provjeravanje pouzdanije je što je broj varijabli (onoga što se provjerava) veći. Mi provodimo 15 testova.

1) Zdravstveno stanje: roditelji su relevantan izvor ovih informacija, jer čim se dijete razboli on izvijesti voditelja programa o stanju svoga djeteta.

2) Antropološka obilježja (nama najbitnija):
     a) antropometrijske ili morfološke značajke: ovo su značajke definirane  kao osobina odgovorna za dinamiku rasta i razvoja. Praćenje ovih značajki vršimo putem dviju varijabli: tjelesne visine i tjelesne težine.

     b) motoričke sposobnosti: provjeravamo ih od najranijih dana djeteta jer se dijele u dvije kategorije: urođene motoričke sposobnosti (treba ih ranije poćeti razvijati, jer njihov razvoj i ranije završava, a tu ubrajamo: brzinu, koordinaciju i eksplozivnu snagu)  i sposobnosti koje su manje urođene (treba ih također razvijati od najranije mladosti a na njihov razvoj moguće je utjecati  i tijekom cijelog života, a tu ubrajamo: fleksibilnost, statička snaga i izdržljivost).

Praćenjem i provjeravanjem utvrđujemo stupanj razvijenosti ovih motoričkih sposobnosti:
  1. agilnost
  2. brzina: cijelog tijela / pokreta jedne ruke / pokreta jedne noge
  3. fleksibilnost
  4. koordinacija
  5. preciznost
  6. ravnoteža: statička / dinamička
  7. snaga: eksplozivna / repetitivna / pliometrijska


    c) funkcionalne sposobnostipodrazumijevaju sposobnost regulacije i koordinacije funkcija organskih sustava (srce i pluća). Upravo su funkcionalne sposobnosti odgovorne za razinu, stabilnost i regulaciju tzv. sustava za transport energije u čemu sudjeluju brojni unutrašnji organi, a poglavito srčano-krvožilni i dišni sustav. Na ovu sposobnost može se utjecati tijekom cijelog života, ali se napominje da ako se ne vježba te sposobnosti opadaju i nastaju brojne tegobe.

Praćenjem i provjeravanjem utvrđujemo stupanj razvijenosti funkcionalnih sposobnosti:
     1. izdržljivost